Lamellalı Durultucular

Alanın kısıtlı olduğu tesislerde durultucu yüzey alanını artırmak amacıyla lamella kullanılır.

Lamellalı sistemlerde Alüminyum Sülfat kullanılması durumunda lamella üzerinde çamur çökelmeleri oluşabilir. Bu tür tesislerde Demir III Klorür kullanılması durumunda çökelmeler azaltılabilir.